Đưa đón

본문 바로가기
 
 
Trung tâm khách hàng

TEL : +82-52-701-7000
FAX : +82-52-707-7050

HOME > Dịch vụ > Đưa đón

Đưa đón

  • Dongyang Electric Industries Co. đang đầu tư vào toàn bộ ngành công nghiệp bằng các dịch vụ đa dạng của chúng tôi.
    Với mục tiêu là ‘Total Engineering Service’ tất cả các nhân viên chúng tôi đang cùng tiến bước hướng tới tương lai. Chúng tôi cung cấp sự hài lòng ngoài mong đợi của khách hàng qua quản lý cẩn thận của từng lĩnh vực dịch vụ.
  • Pick-up
  • Pick-up
  • Chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ đưa đón thuận tiện.

    Chúng tôi cung cấp sự thoải mái cho khách hàng và gia đình bằng dịch vụ đưa đón từ sân bay đến địa điểm đích của khách hàng. Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho khách hàng một người lái xe chuyên nghiệp và lịch sự, họ là người có thể đáp ứng bất cứ nhu cầu nào của khách hàng.


Dịch Đưa đón