Dịch vụ thuế

본문 바로가기
 
 
Trung tâm khách hàng

TEL : +82-52-701-7000
FAX : +82-52-707-7050

HOME > Dịch vụ > Dịch vụ thuế

Dịch vụ thuế

  • Dongyang Electric Industries Co. đang đầu tư vào toàn bộ ngành công nghiệp bằng các dịch vụ đa dạng của chúng tôi.
    Với mục tiêu là ‘Total Engineering Service’ tất cả các nhân viên chúng tôi đang cùng tiến bước hướng tới tương lai. Chúng tôi cung cấp sự hài lòng ngoài mong đợi của khách hàng qua quản lý cẩn thận của từng lĩnh vực dịch vụ.
  • Tax Service
  • Tax Service
  • Chúng tôi luôn nghĩ đến sự tiện lợi của khách hàng.

    Thừa hành những vấn đề phức tạp liên quan đến thuế của khách hàng, chúng tôi cung cấp cho bạn những tri thức chuyên môn liên quan đến nghiệp vụ thuế của Hàn Quốc.


Dịch vụ thuế