Chỗ ở

본문 바로가기
 
 
Trung tâm khách hàng

TEL : +82-52-701-7000
FAX : +82-52-707-7050

HOME > Dịch vụ > Chỗ ở

Chỗ ở

  • Dongyang Electric Industries Co. đang đầu tư vào toàn bộ ngành công nghiệp bằng các dịch vụ đa dạng của chúng tôi.
    Với mục tiêu là ‘Total Engineering Service’ tất cả các nhân viên chúng tôi đang cùng tiến bước hướng tới tương lai. Chúng tôi cung cấp sự hài lòng ngoài mong đợi của khách hàng qua quản lý cẩn thận của từng lĩnh vực dịch vụ.
  • Accomodation
  • Accomodation
  • Chúng tôi cung cấp chỗ ở thoải mái và nơi làm việc cho khách hàng

    Chúng tôi cung cấp môi trường sinh hoạt và phòng làm việc thoải mái và thuận tiện cho khách hàng và gia đình của họ.


Dịch vụ Chỗ ở