Field of Research

본문 바로가기
 
 
Trung tâm khách hàng

TEL : +82-52-701-7000
FAX : +82-52-707-7050

HOME > R & D > Field of Research

Field of Research

  • Chúng tôi đang đầu tư mạnh mẽ trong nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và quốc sản hóa các loại máy móc ,
    Chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất thông qua điều hành sở nghiên cứu kỹ thuật và tổ chức phát triển.
  • R & D Center

Kế hoạch nghiên cứu

Chúng tôi đang cố gắng để đạt được hiệu quả tối đa với nỗ lực tối thiểu, chi phí thấp nhất, ít tốn thời gian nhất

Nghiên cứu & Phát triển

Hoạt động R & D