Vận hành thử

본문 바로가기
 
 
Trung tâm khách hàng

TEL : +82-52-701-7000
FAX : +82-52-707-7050

HOME > OFFSHORE > Vận hành thử

Vận hành thử

  • Công ty Dongyang Electric Industries chúng tôi vừa tập trung vào lợi thế kinh doanh của bản thân vừa chú trọng vào mảng offshore và các ngành kinh doanh liên quan
    Chúng tôi cung cấp các kỹ sư cao cấp và các thiết bị liên quan để vận hành trơn tru hơn, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
  • Commissioning
  • Commissioning
  • Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng cho khách hàng thông qua việc mở rộng đầu tư tại khu vực ngoài nước.

    Nhờ đội ngũ vận hành chuyên nghiệp có nền tảng kinh nghiệm, bí quyết được tích lũy qua nhiều năm và các thiết bị vận hành thử vốn có, chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng để trở thành đối tác thành công của bạn.


Commissioning
Commissioning