Đấu thầu

본문 바로가기
 
 
Trung tâm khách hàng

TEL : +82-52-701-7000
FAX : +82-52-707-7050

HOME > OFFSHORE > Đấu thầu

Đấu thầu

  • Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp các sản phẩm đa dạng và đáng tin cậy trong các lĩnh vực khác nhau.
    Chúng tôi luôn nỗ lực với mục tiêu hàng đầu là cung cấp cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng cao một cách nhanh chóng với chi phí hợp lí.
  • Procurements

Phụ tùng/Vật tư

     Chúng tôi cung cấp các loại vật tư và các phụ tùng mà khách
     hàng của chúng tôi mong muốn một cách
     nhanh chóng và chính xác theo thông
     số kỹ thuật.

LOTO Equipment(Lock out Equipment)

Conduit

DC Power Supply

Preservation materials

Metrix vibration switch

EExe/d ProductsCông cụ công nghiệp

Chúng tôi cung cấp các loại dụng cụ công nghiệp
khác nhau mà khách hàng mong muốn một
cách nhanh chóng và chính xác.Đồ bảo hộ

Chúng tôi cung cấp đa dạng các
loại trang bị an toàn mà khách hàng mong
muốn một cách nhanh chóng và chính xác.