Hạng mục phân phối

본문 바로가기
 
 
Trung tâm khách hàng

TEL : +82-52-701-7000
FAX : +82-52-707-7050

HOME > OFFSHORE > Hạng mục phân phối

Hạng mục phân phối

  • Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua các sản phẩm đa dạng và đáng tin cậy.
    Công ty Dongyang Electric Industries không chỉ tự sản xuất item mà còn có thể cung cấp offshore items thông qua lựa chọn hợp tác với các nhà cung cấp nước ngoài.
  • Distribution Items

Khi bạn di chuột vào tên mỗi công ty nhà cung cấp, bạn sẽ có thể nhìn thấy hình ảnh và thông tin của hạng mục.