Dịch vụ nhân lực

본문 바로가기
 
 
Trung tâm khách hàng

TEL : +82-52-701-7000
FAX : +82-52-707-7050

HOME > OFFSHORE > Dịch vụ nhân lực

Dịch vụ nhân lực

  • "Công ty Dongyang Electric Industries chúng tôi tập trung vào offshore và các ngành kinh doanh liên quan đồng thời chú trọng phát triển
    thế mạnh của bản thân "

    Chúng tôi cung cấp nguồn nhân lực mà khách hàng có nhu cầu thông qua sử dụng các bí quyết và nguồn nhân lực mà chúng tôi đã tích lũy được trong hơn 27 năm.
  • Manpower Service
  • Manpower Service
  • Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng cho khách hàng bằng cách mở rộng đầu tư ra khu vực ngoài nước.

    Chúng tôi có đội ngũ các nhân lực chuyên nghiệp từ thiết kế đến sản xuất, bao gồm cả kiểm tra và vận hành thử. Vì vậy, chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách hàng những con người thích hợp cho mọi vị trí công việc theo yêu cầu. Hệ thống giáo dục thường xuyên của chúng tôi đảm bảo cho nhân lực của chúng tôi được trang bị đủ các kiến thức và kỹ năng tiên tiến nhất, dựa trên công nghệ và kinh nghiệm đã tích lũy được, chúng tôi sẽ là một đối tác kinh doanh thành công với quý khách hàng.


Dịch vụ nhân lực


Engineering

Process

QA/QC

Planing

Rotating Equipment

Corrosion

Facility

Control System

PLC Programmers

Pipeline

Construction

Managers : Construction,
Fabrication, QA/QC,
Safety, Completion,
Project management

Project Coordinator
Inspectors: Welding and
Structure LNG Cargo
Containment/System
Piping & Machinery,
Electric & Instrumentation,
Plaiting, HSE, etc.

Supervisor

Planner

Engineers:Naval Acrhitecture, Structural, Electric, Mechanical

EEHA Technician

MC Engineer, Inspector, Technician

Commissioning

Managers

Engineer

Planning/Scheduling

Supervisor

Pre-Comm & Comm Leaders

Operation Advisor

PreParatiion Work Pemit

Technicians

Hydro-test

Mitrogen/Helium Leak Testing

Control Systems

PLC Programmers

HVTermination

F.A.T

Pipeline