Vị trí văn phòng

본문 바로가기
 
 
Trung tâm khách hàng

TEL : +82-52-701-7000
FAX : +82-52-707-7050

HOME > Liên hệ > Vị trí văn phòng

Vị trí văn phòng

DongYang VINA(Việt Nam)

Điện thoại : +84-58-3622-179
Điện thoại Hàn Quốc : 052-701-7191
FAX : +84-58-3622-244
ĐỊA CHỈ :
01 Mỹ Giang, Ninh Phước,
Ninh Hòa,Khánh Hòa, Việt Nam

Trụ sở chính & Nhà máy số 1

TEL : +82-52-701-7000
FAX : +82-52-707-7050
ĐỊA CHỈ :
23, Maegoksaneop 1-gil, Buk-gu,
Ulsan, Korea
Nhà máy số 2

Điện thoại: : +82-52-282-0436
FAX : +82-52-282-0096
ĐỊA CHỈ :
36, Nonggongdanji 1-gil, Buk-gu,
Ulsan, Korea
Văn phòng chi nhánh Geoje

Điện thoại: : +82-55-635-7028
FAX : +82-55-635-7039
ĐỊA CHỈ :
71-3, Sangdong 3-gil, Geoje-si,
Gyeongsangnam-do, Korea