Sơ đồ tổ chức

본문 바로가기
 
 
Trung tâm khách hàng

TEL : +82-52-701-7000
FAX : +82-52-707-7050

HOME > Giới thiệu > Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

  • Dongyang Electric Industries Co có đội ngũ nhân viên cốt lõi, giàu năng lực trong các lĩnh vực cần thiết.
    Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho khách hàng chất lượng đẳng cấp thế giới.
  • Organization chart

VIETNAM Organization

VIETNAM Chi tiết về các phòng.

Phòng thiết kế. ∙ Phòng thiết kế
Phòng sản phẩm. ∙ Đội lắp đặt
∙ Đội nối cáp
Phòng QC/AS. ∙ QC
∙ A/S

KOREA Organization

KOREA Chi tiết về các phòng

Phòng quản trị ∙Đội hỗ trợ quản lý,
∙ Đội kế toán
∙ Đội vật liệu
Phòng kinh doanh ∙ Đội kinh doanh nước ngoài
Phòng thị trường nước ngoài ∙ Đội xây dựng ngoài nước (Ulsan)
∙ Đội xây dựng ngoài nước (Geoje)
Phòng tủ đóng ngắt ∙ Đội quản lý thầu phụ
∙ Đội cơ khí
∙ Phòng thiết kế
∙ Đội sản xuất
Q.M ∙ Q.M
∙ A/S