Lịch sử

본문 바로가기
 
 
Trung tâm khách hàng

TEL : +82-52-701-7000
FAX : +82-52-707-7050

HOME > Giới thiệu > Lịch sử

Lịch sử

 • Dongyang Electric Industries vừa tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh chiến lược liên quan đến onshore và offshore, vừa chú trọng tới thế mạnh của bản thân.
  Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho khách hàng chất lượng đẳng cấp thế giới .
 • 연혁

 • 2016 ~ 2019
 • 2009 ~ 2015
 • 1988 ~ 2008
 • ∙ Builded HI CURRENT System
 • ∙ ∙ Awarded MOTIE(Ministry of Trade, Industry and Energy) prize
 • ∙ Established HASUNG ENGINEERING
 • ∙ Established Yeosu branch office
 • ∙ Established Daesan branch office
 • ∙ Awarded meritorious citation for KOREA Offshore & Shipbuilding Day
 • ∙ Partnership agreement with NORIS Group
 • ∙ Established DONGYANG Vina
 • ∙ Established DONGYANG ENGINEERING
 • ∙ Partnership agreement with ABB
 • ∙ Partnership agreement with ExxonMobil
 • ∙ Achieved OHSAS18001 Cert.
 • ∙ Three Million Dollar Export Award from President
 • ∙ Partnership agreement with Schneider
 • ∙ Partnership agreement with AEG Power Solution
 • ∙ Registered as a subcontractor of DSME
 • ∙ Partnership agreement with Emerson Group SPX
 • ∙ Achieved ISO14001, INNO-BIZ Cert.
 • ∙ Established R&D Dept.
 • ∙ Established Geo-Je branch office
 • ∙ Moved to current location
 • ∙ Registered as a subcontractor of SHI
 • ∙ Achieved ISO9001 Cert.
 • ∙ Moved factory(Dalcheon-dong, Buk-gu, Ulsan
 • ∙ Incorporation DONGYANG Industries CO.,Ltd
 • ∙ Registered as a subcontractor of HHI & HMD
 • ∙ Established DONGYANG