Lịch sử

본문 바로가기
 
 
Trung tâm khách hàng

TEL : +82-52-701-7000
FAX : +82-52-707-7050

HOME > Giới thiệu > Lịch sử

Lịch sử

  • Dongyang Electric Industries vừa tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh chiến lược liên quan đến onshore và offshore, vừa chú trọng tới thế mạnh của bản thân. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho khách hàng chất lượng đẳng cấp thế giới .
  • History
History